เรียนทางโลก

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2563

เรียนทางโลก
เรียนเรื่องไกลตัว
เรียนทางธรรม
เรียนเรื่องในตัว

จากหนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0011499325434367 Mins