บำบัดทุกข์

วันที่ 21 พค. พ.ศ.2563

บำบัดทุกข์  เห็นผลเร็ว

บำรุงสุข  เห็นผลช้า

จากหนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010608832041423 Mins