โลหะละลายในเบ้าหลอม

วันที่ 09 มค. พ.ศ.2563

 

โลหะละลายในเบ้าหลอม
ย่อมปรับรูปทรงได้ตามเเม่เเบบ ฉันใด
คนฉลาดก็สามารถปรับตัว
ได้กับทุกสถานการณ์ฉันนั้น

 

จากหนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0012438337008158 Mins