ประสบการณ์เเน่นอนกว่าวิชาการ

วันที่ 06 มค. พ.ศ.2563

 

ประสบการณ์เเน่นอนกว่าวิชาการ

จากหนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0015026330947876 Mins