คนฉลาด  รู้มาก  จึงทุกข์มาก

วันที่ 23 พค. พ.ศ.2563

คนฉลาด  รู้มาก  จึงทุกข์มาก

คนโง่  รู้น้อย  จึงทุกข์น้อย

จากหนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0010862469673157 Mins