คนดีที่เราเห็น

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2563

คนดีที่เราเห็น

อาจไม่เป็นอย่างที่เราคิด

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0011710484822591 Mins