คนดีที่เราเห็น

วันที่ 30 มิย. พ.ศ.2563

คนดีที่เราเห็น

อาจไม่เป็นอย่างที่เราคิด

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.010675382614136 Mins