อดทน  เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์

วันที่ 19 พย. พ.ศ.2562

อดทน  เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์

อดกลั้น  เป็นเครื่องมือรอมชอม

อดออม  เป็นเครื่องมือมั่งมี

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0066097338994344 Mins