ทำกินเองเสียวันนี้

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2563

22-9-63-2-b.jpg

ทำกินเองเสียวันนี้  

ดีกว่ารอให้เขาทำอุทิศให้กิน

ในวันหน้า

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00083953142166138 Mins