อยู่ใกล้ชิดกันเกินไป

วันที่ 13 ตค. พ.ศ.2563

13-10-63--3-b.jpg

อยู่ใกล้ชิดกันเกินไป  

มักไม่เห็นคุณค่า

เหมือนชาวบ้านป่านำไม้สักมาทำฟืน

จาก หนังสือประกายความคิด พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00087989966074626 Mins