ไม่มีศัตรูใด

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2563

14-10-63--4b.jpg

ไม่มีศัตรูใดที่น่ากลัว

เท่าความคิดของเราเอง

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012008666992188 Mins