การประหยัด

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2563

17-10-63-3-b.jpg

การประหยัด

คือการออมที่ดีที่สุด

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0025546669960022 Mins