การประหยัด

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2563

17-10-63-3-b.jpg

การประหยัด

คือการออมที่ดีที่สุด

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.039707251389821 Mins