ศีลเป็นเครื่องหมายของพระ

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2563

16-10-63-4-br.jpg

ศีลเป็นเครื่องหมายของพระ

ธรรมะเป็นเครื่องหมายของคน

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0060516476631165 Mins