ความคิด ควบคุมได้ยาก

วันที่ 09 พย. พ.ศ.2562

ความคิด ควบคุมได้ยาก

เเต่ควบคุมมิให้ทำ

หรือพูดตามที่คิดง่ายกว่า

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0013126850128174 Mins