ร้องไห้เอาชนะใจคนได้เป็นบางคน

วันที่ 12 พย. พ.ศ.2562

ร้องไห้เอาชนะใจคนได้เป็นบางคน

เเต่ยิ้มเเย้มเอาชนะใจคนได้เกือบทั้งโลก

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.020845365524292 Mins