ถ้าเรายิ้ม โลกก็จะยิ้มด้วย

วันที่ 12 พย. พ.ศ.2562

ถ้าเรายิ้ม โลกก็จะยิ้มด้วย

ถ้าเราหัวเราะ โลกก็จะหัวเราะด้วย

เเต่ถ้าเราร้องไห้ เราจะร้องไห้เพียงคนเดียว

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0089107473691305 Mins