ถ้ายอมยืนหยัด ก็จะไม่ซวดเซ

วันที่ 13 พย. พ.ศ.2562

ถ้ายอมยืนหยัด ก็จะไม่ซวดเซ

ถ้ายอมทุ่มเท  ก็จะไม่ลดถอย

ถ้ายอมรอคอย  ก็จะไม่ผิดหวัง

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0011017680168152 Mins