คนที่มีอิสระที่สุด

วันที่ 17 มีค. พ.ศ.2565

74.jpg

คนที่มีอิสระที่สุด  

คือคนที่ไม่ยึดติดอะไรเลย

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012665987014771 Mins