สิ่งมีชีวิตที่มีอิสระ

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2563

สิ่งมีชีวิตที่มีอิสระ
เเละความเป็นตัวของตัวเอง
มากที่สุดคือ สัตว์ดิรัจฉาน

จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0083552320798238 Mins