สิ่งมีชีวิตที่มีอิสระ

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2563

สิ่งมีชีวิตที่มีอิสระ
เเละความเป็นตัวของตัวเอง
มากที่สุดคือ สัตว์ดิรัจฉาน

จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0075837651888529 Mins