คนหลบงาน เวลาหมดช้า

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2563

คนหลบงาน เวลาหมดช้า

คนรักงาน เวลาหมดเร็ว

จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0015386819839478 Mins