เรียนทางโลก

วันที่ 12 กพ. พ.ศ.2564

12-2-64-3-b.jpg

เรียนทางโลก

เรียนเรื่องไกลตัว

เรียนทางธรรม

เรียนเรื่องในตัว

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0087201992670695 Mins