เมื่อหวัง

วันที่ 24 สค. พ.ศ.2563

24-8-63-5-b.jpg

เมื่อหวัง ก็มีทุกข์

เมื่อไม่หวัง ก็ไม่มีทุกข์

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0014499664306641 Mins