ไม่มีสิ่งใด

วันที่ 28 สค. พ.ศ.2563

28-8-63-3-b.jpg

ไม่มีสิ่งใด

ที่จะทำลายกำเเพง

วัฒนธรรมประเพณี

เเละปัญหาอุปสรรคต่างๆ

ได้เท่ากับ..ความรักเเท้

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.012807432810465 Mins