ความฉลาด

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2563

 

ความฉลาด
สอนกันได้
ความเฉลียว
สอนกันไม่ได้

จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0050523002942403 Mins