ปัญหาชีวิตเกิดขึ้นเพื่อให้คิดเเก้

วันที่ 04 พย. พ.ศ.2562

ปัญหาชีวิตเกิดขึ้นเพื่อให้คิดเเก้

มิใช่เกิดขึ้นเพื่อให้คิดกลุ้ม

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.013547551631927 Mins