ปัญหาชีวิตเกิดขึ้นเพื่อให้คิดเเก้

วันที่ 04 พย. พ.ศ.2562

ปัญหาชีวิตเกิดขึ้นเพื่อให้คิดเเก้

มิใช่เกิดขึ้นเพื่อให้คิดกลุ้ม

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)