พระที่เก่งมนต์  คนที่เก่งงาน

วันที่ 04 พย. พ.ศ.2562

พระที่เก่งมนต์  คนที่เก่งงาน

สมภารที่เก่งสู้  ครูที่เก่งสอน

ย่อมเป็นที่ยอมรับนับถือ

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.00080806811650594 Mins