อยากให้เขารัก  ก็อย่าเกเร

วันที่ 04 ธค. พ.ศ.2562

อยากให้เขารัก  ก็อย่าเกเร

อยากมีเสน่ห์  ก็อย่าสร้างเสนียด

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0014795502026876 Mins