ก้าวได้ หยุดได้ ปลอดภัย

วันที่ 16 มีค. พ.ศ.2565

16-3-65-4-b.jpg

ก้าวได้  หยุดได้  ปลอดภัย

ก้าวได้  หยุดไม่ได้  อันตราย

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012047370274862 Mins