เมายศ จะเสียญาติ

วันที่ 14 มีค. พ.ศ.2565

97b.jpg

เมายศ   จะเสียญาติ

เมาฉลาด  จะเสียมิตร

เมาความคิด  จะเสียคน

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.19164683421453 Mins