ความล้มเหลวที่แท้จริง

วันที่ 25 พค. พ.ศ.2565

25-5-65-3-b-%281%29.jpg

ความล้มเหลวที่แท้จริง

คือ  ความล้มเลิก

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00090655088424683 Mins