อยู่สูง ให้มองต่ำ

วันที่ 03 สค. พ.ศ.2563

อยู่สูง  ให้มองต่ำ

อยู่ต่ำ  ให้มองสูง

จากหนังสือ ประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00076388120651245 Mins