เมื่อเป็นคนหยาบ

วันที่ 11 สค. พ.ศ.2563

เมื่อเป็นคนหยาบ

ก็ยากที่จะเป็นใหญ่

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.017970848083496 Mins