ไม่มีศัตรู

วันที่ 14 สค. พ.ศ.2563

ไม่มีศัตรูใดที่น่ากลัว

เท่าความคิดของเราเอง

จากหนังสือ ประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0061604022979736 Mins