มีตัวเป็นศูนย์

วันที่ 03 มิย. พ.ศ.2563

มีตัวเป็นศูนย์
คืออุปาทาน
มีตัวเป็นสูญ
คือนิพพาน

จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0088057994842529 Mins