คนหูเบา

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2563

คนหูเบา

ย่อมปลิวไปตามลมปาก

เเละมักผิดพลาด

เดือดร้อนในภายหลัง

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0054459015528361 Mins