หากไม่หาโอกาส

วันที่ 25 กพ. พ.ศ.2564

25-2-64-2-b.jpg

หากไม่หาโอกาส  ย่อมด้อยโอกาส
หากมุ่งหาโอกาส  ย่อมได้โอกาส
จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0077331980069478 Mins