ระยะสั้น เเข็งชนะอ่อน

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2562

ระยะสั้น เเข็งชนะอ่อน
ระยะยาว อ่อนชนะเเข็ง
เหมือนลิ้นอยู่ได้นานกว่าฟัน


จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 

 Total Execution Time: 0.0012985984484355 Mins