เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้ได้

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2562

เรียนให้รู้ ดูให้จำ ทำให้ได้
ใช้ให้เป็น เข็นให้รอด
คือสูตรเเห่งความสำเร็จ

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0013549367586772 Mins