คนสิ้นคิด  ชอบรอให้เขาช่วย

วันที่ 15 พย. พ.ศ.2562

คนสิ้นคิด  ชอบรอให้เขาช่วย

คนใจสวย  ชอบรอช่วยเขา

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0010834495226542 Mins