อนาคต   เป็นเรื่องที่ต้องคิด

วันที่ 06 พย. พ.ศ.2562

อนาคต   เป็นเรื่องที่ต้องคิด
ชีวิต   เป็นเรื่องที่ต้องศึกษา
ปัญหา   เป็นเรื่องที่ต้องเเก้ไข
จิตใจ   เป็นเรื่องที่ต้องระวัง

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021164552370707 Mins