ถ้ากลัวครูอาจารย์  ก็อย่าหวังวิชา

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2562

ถ้ากลัวครูอาจารย์  ก็อย่าหวังวิชา

ถ้ากลัวภาวนา  ก็อย่าหวังนิพพาน

ถ้ากลัวหมู่มาร  ก็อย่าหวังบารมี

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0032880663871765 Mins