ทำงานกับคนฉลาด  ต้องทันใจ

วันที่ 16 พย. พ.ศ.2562

ทำงานกับคนฉลาด  ต้องทันใจ

ทำงานกับคนโง่  ต้องทำใจ

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)