ในยุคเจริญ ย่อมเห็นปัญญาดีกว่าทรัพย์

วันที่ 18 มีค. พ.ศ.2565

60.jpg

ในยุคเจริญ  ย่อมเห็นปัญญาดีกว่าทรัพย์

ในยุคเสื่อม  ย่อมเห็นทรัพย์ดีกว่าปัญญา

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016261581579844 Mins