ความยับยั้งชั่งใจอย่างเดียว 

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2562

ความยับยั้งชั่งใจอย่างเดียว 

เป็นภูมิคุ้มกัน

ความผิดพลาดในชีวิต

ได้หลายอย่าง

จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0023367166519165 Mins