การสร้างผลงาน

วันที่ 16 กพ. พ.ศ.2564

16-2-64-1-b.jpg

การสร้างผลงาน
เป็นเรื่องของผู้น้อย
การให้รางวัล...
เป็นเรื่องของผู้ใหญ่
วัดน้ำใจกันเเละกัน วัดตรงจุดนี้
จาก หนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00081154902776082 Mins