ศึกษา ทำให้รอบรู้

วันที่ 12 พค. พ.ศ.2563

ศึกษา  ทำให้รอบรู้

อบรม  ทำให้เรียบร้อย

จากหนังสือประกายความคิด
พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.002822200457255 Mins