คนที่เรามักคิดถึงบ่อยที่สุด

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2563

7-10-63--1-b.jpg

คนที่เรามักคิดถึงบ่อยที่สุด

คือคนที่เรารักที่สุด

กับคนที่เราเกลียดที่สุด

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011393614610036 Mins