คำนินทา

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2563

3-10-63-5-b.jpg

คำนินทา

มีค่าเท่ากับเสียงคลื่น

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0074556152025859 Mins