คนรวยให้อะไรใครไม่ได้

วันที่ 01 กย. พ.ศ.2563

1-9-63-3-b.jpg

คนรวยให้อะไรใครไม่ได้

ก็ไม่ต่างจากคนจน

ที่ไม่มีอะไรจะให้

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.00111985206604 Mins