เมื่อไม่ฟังเขาพูด

วันที่ 31 ธค. พ.ศ.2563

31-12-63-3-b.jpg

เมื่อไม่ฟังเขาพูด

จะรู้ได้อย่างไรว่า

เขาคิดทำอะไรอยู่

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.021900999546051 Mins