ถ้าให้ความรักเเก่กันวันเดียว

วันที่ 02 มค. พ.ศ.2564

2-1-64-2-b.jpg

ถ้าให้ความรักเเก่กันวันเดียว

ก็มีความสุขเเละอบอุ่นวันเดียว

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0089473009109497 Mins